“Kes­ti­lä­läi­sen vil­je­li­jän Jor­ma Mart­ti­lan miel­tä vaiva­si. Hän käyt­ti vil­jan kui­vaa­mi­seen pe­rin­teis­tä kylmäil­ma­kui­vaus­ta, jos­sa kyl­mää il­maa pu­hal­le­taan vil­ja­mas­san läpi.

Se oli kyl­lä edul­lis­ta, mut­ta vaa­ti mel­koi­sen mää­rän työ­tä ja pit­kän kui­vau­sa­jan. Kylmäilmakuivuri jät­ti myös vil­jan se­kaan pal­jon ros­kia, ei­kä kaup­pa­kel­pois­ta vil­jaa voi­nut tuot­taa ilman li­sä­läm­pöä.

Mart­ti­la al­koi miet­tiä uu­den­lai­sia rat­kai­su­ja.

Pit­kien ke­hit­te­ly­jen jäl­keen hän sai val­miik­si pro­to­tyy­pin vil­ja­kui­vu­ris­ta, joka saa kui­va­tus­läm­pön­sä suoraan au­rin­ko­e­ner­gi­as­ta. Kui­vu­ri so­pii eri­tyi­ses­ti pie­nil­le kui­vau­se­ril­le. Mart­ti­lan kek­sin­tö pal­kit­tiin vii­me vuon­na Vuo­den ener­gi­aoi­val­lus -pal­kin­nol­la.”

Lue koko Suomenmaan juttu.

 

 

Suomenmaa: Palkittu kuivuri – kattopellit riittävät lämmön­ke­rää­jiksi